Vårt arbete

Vårt arbete

Processtöd

Vi stödjer arbetsplatser i att skapa systematik i mångfaldsarbetet. 

Utbildning

Vi utbildar kring alla delar av Diskrimineringslagen.

Klubba juridik

Strategisk processföring

Vi skapar genomslag för diskrimineringslagen.

Projekt

Vi samverkar med civilsamhället för att vässa arbetet mot diskriminering.

Rådgivning

Vi ger kostnadsfri juridisk rådgivning.

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev?