Vårt arbete

Vårt arbete

Utbildningar

Vi utbildar din organisation i diskrimineringslagens skydd. Exempel på teman på våra utbildningar är diskriminering inom skola, arbetsliv och sjukvård. Vi anpassar innehållet efter era behov. Läs mer.

Strategisk processföring

Vi skapar genomslag för diskrimineringslagen genom vårt juridiska förändringsarbete. Läs mer.

Rådgivning

Vi ger kostnadsfri juridisk rådgivning. Ta kontakt med oss.

Mångfald och inkludering

Vi stödjer arbetsplatser i att skapa systematik i mångfaldsarbetet. Läs mer

Projekt

Vi samverkar med civilsamhället för att vässa arbetet mot diskriminering.

Inkluderande bostadsmarknad

Hur kan fastighetsägare börja jobba systematiskt och kontinuerligt för att minska risker för diskriminering bland hyressökande och gäster? Läs mer

Tillgänglig skola

Elever med funktionsnedsättningar diskrimineras av skolor genom bristande tillgänglighet. Hur ska fler elever få upprättelse och kunna utkräva sina rättigheter? Läs mer