Vårt arbete

Vårt arbete

Vi stödjer arbetsplatser i att skapa systematik i mångfaldsarbetet och vi utbildar kring alla delar av Diskrimineringslagen.

Läs mer om vad vi erbjuder.

Vi skapar genomslag för diskrimineringslagen. 

Läs mer om vårt juridiska förändringsarbete.

Vi samverkar med civilsamhället för att vässa arbetet mot diskriminering.

Läs mer om våra pågående projekt.

Vi ger kostnadsfri juridisk rådgivning.

Ta kontakt med oss.

Visa ditt stöd!

En gång i månaden delar vi nyheter från verksamheten. Genom att skriva upp dig här gör du en insats för att skapa ett mer jämlikt samhälle.