Dialog för en jämlik bostadsmarknad

För andra året i rad arbetar vi mot diskriminering på bostadsmarknaden med finansiering från Delegationen mot Segregation (Delmos). Projektet kallas för Dialog för en jämlik bostadsmarknad (Djäbo) och fortsätter att rikta sig mot både rättighetsbärare för att stärka egenmakten och mot ansvarsbärare för att åstadkomma strukturella förändringar.

Under projektet år 2020-2021 arbetade vi tillsammans med Romskt Informations- och kunskapscenter (RIKC) med fokus på de romska rättighetsbärarna, vi tog fram ett informationsblad med information om hur diskriminering på bostadsmarknaden kan gå till, översatt till 5 olika språk samt 3 romska dialekter.  Vi anordnade även seminarier för fastighetsägare och andra aktörer på bostadsmarknaden som en del av det strukturella arbetet. Du kan hitta informationsbladet och slutrapport från föregående projektår här: https://malmomotdiskriminering.se/bostad/

Under projektåret juni 2021 – april 2022 kommer vårt samarbete med RIKC fortskrida för att stärka de romska rättighetsbärarna i kunskap och egenmakt om diskriminering. Vi påbörjar även ett närmare samarbete med Folkets hus i Rosengård samt Wadajirföreningen. Under hösten kommer vi att hålla i utbildningar för föreningsaktiva och enskilda om diskrimineringslagen med särskilt fokus på skola, socialtjänst och bostad. Utbildningarna kommer att vara öppna för alla men framförallt rikta sig till föräldrar. Mer info kommer längre fram.

Vi fortsätter även vår strukturella påverkan med att jobba för dialog med fastighetsägare och andra intressenter för att förebygga diskriminering på bostadsmarknaden, enligt den aktiva åtgärdsmodellen som finns i diskrimineringslagens tredje kapitel. Vårt mål är att skapa ett tryggt rum där olika parter på bostadsmarknaden kan mötas och tillsammans arbeta fram metoder för att förebygga och minska diskriminering på bostadsmarknaden.

Vill du veta mer om projektet och vad som pågår just nu?

Kontakta oss på mail och ange att du vill komma i kontakt med projektets medarbetare: info@malmomotdiskriminering.se

Logo - Med stöd av Delegationen