Erfarenhetsutbyte

Onsdag den 14 december håller Malmö mot Diskrimineiring, ADB Hbg, Malmö stad och DO ett första av en serie erfarenhetsutbyten med de civilia samhället.

DO har sedan tidigare haft erfarenhetsutbyten med representanter ifrån föreningslivet i Stockholm. Syftet med erfarenhetsutbytet är att representanter ifrån olika föreningar ska träffas och utbyta erfarenheter och tankar kring olika frågor kopplade till diskrimineringslagen. Syftet är att skapa en medvetenhet kring olika perspektiv på diskriminering och utbyta/dela/mötas i våra olika erfarenheter.

DO har under hösten initierat ett första möte med föreningslivet i Malmö och temat för onsdagens erfarenhetsutbyte handlar om ”islamofobi”.

Erfarenhetsutbytena kommer ha en löpande karaktär under året och är din förening i dagsläget ej inbjuden, men Ni skulle vara intresserade av att delta eller få information kring arrangemanget, så välkommen att höra av dig!

Malmö mot Diskriminering ser fram emot en givande och tankeväckande onsdag.