Flyttad telefontid

Telefontiden onsdag den 23/10 är flyttad till torsdag den 24/10, detta på grund av internt utvecklingsarbete.

Telefontid vecka 43 är på torsdag mellan 10.00 och 14.00.
Telefon: 040-636 51 40
Nästa vecka har vi telefontid på onsdag som vanligt.

Visning av Push för medlemmar!

Banner dokumentären Push
Malmö mot Diskriminering bjuder, i samarbete med Röda Korset i Malmö och ARF/Filmcentrum Syd, in sina medlemsföreningar till visning av den aktuella dokumentärfilmen Push den 5 november kl 18.00-20.20 på Biograf Panora (Friisgatan 19 i Malmö).
I dokumentären PUSH följer regissören Fredrik Gertten FN:s rapportör i bostadsfrågor, Leilani Farha, i hennes arbete när hon undersöker vad som händer på den globala bostadsmarknaden. I filmen intervjuas till exempel sociologiprofessorn Saskia Sassen, nationalekonomen Joseph Stiglitz och författaren Roberto Saviano. Mer information om filmen hittar ni på filmens hemsida: http://www.pushthefilm.com
 
Efter filmen kommer bland annat MmD och Röda Korset i Malmö kommentera filmen och berätta om sin verksamhet som berör bostadsfrågan.

Visningen är gratis för MmDs medlemsföreningar.

ANMÄL DIG HÄR

Angående Malmö mot Diskriminerings ärende rörande Julle och Veberöds AIF

 

MmD beslutade under sommaren 2018 att gå vidare och stämma Veberöds AIF för diskriminering, på grund av det beslut som fotbollsföreningen fattade i mars 2018 om att inte låta Julle få spela i föreningens fotbollslag för pojkar.

Beslutet att stämma föreningen föregicks av ca. 2 års dialog och kontakter med Veberöds AIF. Där MmD, som ombud för Julle, försökt få till en förändring och skapa förståelse för hur Julle påverkats av föreningens beslut. I mars 2018 fattade föreningen dock återigen beslut om att neka Julle att få spela i det lag som han känner sig hemma i. 

MmD anser att det är av stor vikt att lyfta frågan om hur könsnormer och okunskap leder till att transbarn utsätts för diskriminering. Att barn så långt som möjligt ska skyddas mot diskriminering och ha möjlighet att få upprättelse när diskriminering har skett borde vara en självklarhet.

Vi är oerhört tacksamma över att ha fått förtroendet att driva detta ärende. Samtidigt vet vi att Julle inte är ensam och att långt ifrån alla barn har möjlighet att få det stöd och den hjälp som behövs. MmD är idag en av få aktörer som kan ge juridiskt stöd i individuella ärenden och vi kan omöjligt täcka det behov som finns. Vi tvingas ständigt att säga nej till personer som vänder sig till oss. Detta är inte en fungerande ordning. För att principen om anti-diskriminering ska få genomslag så krävs det mer än ett uppmärksammat fall, det krävs att fler ska få möjlighet att få en rättslig prövning när diskriminering har skett.

Vår förhoppning är att detta ärende ska leda fram till en förändring för barn som är i samma situation som Julle. Vi hoppas också på att vi i framtiden kan bli fler aktörer som kan ge stöd och att resurser tillsätts för att fler ska få möjlighet att få upprättelse när diskriminering har skett.

PRESSMEDDELANDE: Malmö mot Diskriminering stämmer skola för bristande tillgänglighet

Malmö mot Diskriminering stämmer skola för bristande tillgänglighet eftersom skolan inte levt upp till skollagens regler om särskilt stöd
Malmö mot Diskriminering (MmD) får in många ärenden där skolor inte lever upp till de krav som ställs i skollagen om särskilt stöd. I flera av dessa ärenden har Skolinspektionen riktat kritik mot den enskilda skolan för att den inte följt lagen men trots det har stödet i skolan inte blivit tillräckligt för den enskilda elevens behov. Det enskilda barnet drabbas hårt av detta; i många fall får det konsekvenser för hela livet.

Om skolor inte följer de tillgänglighetskrav som finns i skollagen har elever sedan 2015 möjlighet att stämma sin skola för bristande tillgänglighet. Trots att det rör sig om ett oerhört vanligt förekommande problem har inte ett enda sådant ärende prövats sedan dess.

Malmö mot Diskriminering stämmer nu en skola för bristande tillgänglighet eftersom vi anser att det är av största vikt att skolorna börjar ta sitt ansvar i de här frågorna. Elever ska kompenseras för den diskriminering de utsätts för när skolor inte lever upp till de krav som finns.

”I varje ärende där en elev inte får det särskilda stöd som den har rätt till i skolan får det stora konsekvenser för det enskilda barnet. Det är oerhört viktigt att skolorna inser att de måste börja ta de här frågorna på större allvar och ser till att varje elev får det stöd som den har rätt till och att det sker skyndsamt” säger Malmö mot Diskriminerings jurist Disa Nordling

”Vi har haft bestämmelser om bristande tillgänglighet i vår lag sedan 2015 och ändå har inget sådant här ärende prövats av domstol. Med tanke på hur hårt det här drabbar det enskilda barnet är det viktigt att det inte stannar vid att skolor får kritik från Skolinspektionen. Att det döms ut diskrimineringsersättning i de här målen är både betydelsefullt för att det enskilda barnet ska känna upprättelse men innebär också en tydlig signal till skolorna” säger Malmö mot Diskriminerings jurist Karin Henrikz.


Kontaktperson:
Disa Nordling
disa.nordling@malmomotdiskriminering.se
Tel: 0767724800

Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne söker praktikant!

Praktiken kommer att vara fokuserad på information och projekt, men innehållet kan anpassas beroende på praktikantens önskemål och intresse.
 
Mer information om Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne,  praktikannonsen och länk till ansökningsformuläret finns på deras hemsida: www.adbnorraskane.se.
 
 
Länken till ansökningsformuläret: https://goo.gl/forms/j7aW8RKgbw19Ks2x2
 
Annons som PDF

INSTÄLLD TELEFONTID

Idag är våran telefontid tyvärr inställd. Detta pågrund av att vi inte har någon av våra jurister på plats.

Nästa vecka har vi telefontiderna som vanligt: För barn & unga: Tisdagar mellan 15-18
För alla: Onsdagar mellan 10-14
040-6365140

MmD DO-anmäler Rekryteringsmyndighetens antagningsförfarande till grundläggande militär utbildning (GMU)

Pressmeddelande:
Malmö mot Diskriminering (MmD) lämnar idag in en anmälan till Diskrimineringsombudsmannen (DO) gällande att antagningsförfarandet till GMU är diskriminerande mot personer med psykiska funktionsnedsättningar.

Som det nuvarande antagningsförfarandet ser ut sållas personer som uppger sig ha någon typ av psykisk funktionsnedsättning bort redan i antagningsprocessens första steg. Deras ansökningar avskrivs direkt, utan att någon prövning har gjorts av de sökandes faktiska förutsättningar att klara av utbildningen.

Det kan finnas skäl att neka vissa personer antagning till GMU, om de rent faktiskt inte lever upp till de fysiska, psykiska och medicinska krav som ställs på militär personal. MmD har granskat Försvarsmaktens kravprofiler och medicinska bedömningsgrunder och finner där inget stöd för att alla diagnoser och variationer som ryms inom spektrumet ”psykiska funktionsnedsättningar” direkt innebär att man inte är tjänstbar inom försvaret.

– Att alla personer som uppger sig ha en psykisk funktionsnedsättning per automatik diskvalificeras från antagning utan hänsyn till deras individuella förutsättningar och kapaciteter utgör direkt diskriminering. Antagningsförfarandet är diskriminerande i sig. Alla sökande som har diskvalificerats på denna grund har därmed utsatts för otillåten diskriminering, oavsett vad en individuell bedömning skulle ha utmynnat i för beslut i det enskilda fallet, säger Hillevi Brandt, jurist på Malmö mot Diskriminering.

MmD hoppas att anmälan ska leda till att DO inleder tillsyn mot Rekryteringsmyndigheten, och på så vis få till stånd en förändring av antagningsförfarandet. Utredningen i MmD:s anmälan kan även användas som underlag för aktörer som för en enskilds räkning vill föra talan om diskrimineringsersättning i domstol.

 

Kontaktperson:MmDs logo
Hillevi Brandt
hillevi.brandt@malmomotdiskriminering.se
0702 – 30 44 02

Här är Anmälan med bilagor för utskrift eller nedladdning.

Sommarstängt

Malmö mot Diskriminering har sommarstängt från den 2 juli till och med den 5 augusti.

 
Under denna period kommer vi därför inte ha möjlighet att svara i telefon eller kolla av mejlen. Mejlen kommer istället att besvaras i kronologisk ordning efter den 6 augusti. Så kommer vi återkomma till dig så fort som möjligt.

 

Råd och stöd

När vi har sommarstängt kommer vi ej ha möjlighet att ge råd och stöd. Tidsgränsen för att kunna ta upp ett diskrimineringsärende är 2 år från det att diskrimineringen skett. Om du ligger nära denna tidsgräns rekommenderar vi dig att ta kontakt med Diskrimineringsombudsmannen (DO).  DO nås på telefon 08-120 20 700.

 

Diskriminerad på jobbet?

Om du upplever dig ha blivit utsatt för diskriminering i arbetslivet är det först och främst ditt fackförbund du skall vända dig till. Om du inte är fackligt ansluten och frågan rör uppsägning eller avsked rekommenderar vi att du tar kontakt med DO då tidsgränserna för att kunna ta upp ett ärende, är korta inom arbetslivet. DO nås på telefon 08-120 20 700

 

Vi önskar er alla en riktigt fin sommar!