Kallelse till årsmötet 2013

Idag har kallelsen till Malmö mot Diskriminerings årsmöte den 15 april 2013, skickats ut till föreningens medlemmar.

Följande handlingar bifogades medlemmarna:

Kallelse årsmöte 2013        Nomineringsblankett      PM från valberedningen

Fullmakt till årsmöte      Nuvarande förtroendevalda 2013

 

Två veckor innan årsmötet skickas dagordning och övriga handlingar ut. Även dessa kommer att publiceras på hemsidan.