Kallelse till årsmötet 2013

Idag har kallelsen till Malmö mot Diskriminerings årsmöte den 15 april 2013, skickats ut till föreningens medlemmar.

Följande handlingar bifogades medlemmarna:

Kallelse årsmöte 2013        Nomineringsblankett      PM från valberedningen

Fullmakt till årsmöte      Nuvarande förtroendevalda 2013

 

Två veckor innan årsmötet skickas dagordning och övriga handlingar ut. Även dessa kommer att publiceras på hemsidan.

 

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev?