Pressmeddelande: 2014-10-27

Malmö mot diskriminering vinner i mål om diskriminering mot Malmö stad.

 

Idag meddelade Malmö tingsrätt dom i det mål som Malmö mot Diskriminering (MmD) fört gentemot Malmö stad. Tingsrätten har i domen slagit fast att den 7-åriga flicka som MmD fört talan för har utsatts för direkt diskriminering vid ett möte med rektorn på Värner Rydén skolan. Malmö stad ska i egenskap av huvudman för skolan betala 14 000 kr i diskrimineringsersättning till flickan.

 

”MmD är mycket nöjda med domen. Den är viktigt för frågan om diskriminering i stort och för MmD:s fortsatta arbete med frågor kring diskriminering i skolan. Samtidigt innebär domen och diskrimineringsersättningen till flickan att hon och hennes familj får upprättelse och erkännande för det som hänt.” säger MmD:s jurist.

 

Pressmeddelandet i sin helhet.

 

Kontaktperson

Verksamhetschef Filippa Swanstein

Tel: 0702-304495

E-mail: filippa.swanstein@malmomotdiskriminering.se