Grundutbildning kring diskriminering och nätet

Under våren 2015 kommer MmD vid fyra tillfällen erbjuda en grundutbildning kring diskriminering och nätet tillsammans med Inte Okej. Utbildningen går igenom diskrimineringslagens och skollagens krav på skolorna och lyfter den straffrättsliga regleringen kring näthat. Utbildningen är en heldag och blandar såväl juridik och metod som teori och praktik. Mer information om utbildningen och anmälan hittar du på vår kurssida.