Förlikning mellan Malmö mot Diskriminering och Folkuniversitetet

MmD stämde 2014 Folkuniversitetet efter att MmD gjort bedömningen att Folkuniversitet diskriminerat en av sina anställda i samband med tillsättandet av en samordnare. För att lösa tvisten på ett för båda parter bra sätt har parterna nu valt att ingå en förlikning som innebär att Folkuniversitet utger 48 000 kronor till MmD:s klient.

 

Pressmeddelandet i sin helhet.