Ärendestopp på MmD

På grund utav hög ärendeinströmning i kombination med många tunga ärenden sedan tidigare har MmD beslutat att införa ett ärendestopp t.o.m den 15 maj. Detta ärendestoppet rör dock inte bostadsärenden.

 

Vi har vår telefonrådgivning öppen onsdagar klockan 10-14. Vi tar emot samtal på tfn 040-636 51 40.

 

Preskriptionstiderna vad gäller diskrimineringsärenden är generellt sett 2 år, bortsett från de ärenden som explicit rör arbetslivet. Där är preskriptionstiderna korta. Vid akuta ärende och/eller kort preskriptionstid hänvisar vi kontakt till DO på tfn 08-120 20 700.