Sommarstängt

SOMMARSTÄNGT PÅ MmD

Från och med idag 1 juli har vi på MmD sommarstängt. Vi är åter på kontoret den 5 augusti igen. Under denna period kommer vi därför inte ha möjlighet att svara i telefon eller kolla av mejlen. Mejlen kommer istället att besvaras i kronologisk ordning efter den 5 augusti. Så kommer vi återkomma till dig så fort som möjligt.

RÅD OCH STÖD
När vi har sommarstängt kommer vi ej ha möjlighet att ge råd och stöd. Om du under tiden vi har stängt har frågor om diskriminering rekommenderar vi dig att ta kontakt med Diskrimineringsombudsmannen (DO). Information om DO finns på www.do.se

DISKRIMINERAD PÅ JOBBET?
Om du upplever dig ha blivit utsatt för diskriminering i arbetslivet är det först och främst ditt fackförbund du skall vända dig till. Om du inte är fackligt ansluten och frågan rör uppsägning eller avsked rekommenderar vi att du tar kontakt med DO då tidsgränserna för att kunna ta upp ett ärende är korta inom arbetslivet.

Vi önskar er alla en riktigt fin sommar!