MmD:s årsmöte inställt

Det är just nu en väldigt speciell tid vi lever i. Malmö mot Diskriminering präglas så klart, precis som samhället i stort, av Corona-viruset. Utifrån vad vi vet idag har vi bestämt att det inte är rätt att just nu genomföra ett årsmöte med personer fysiskt närvarande och därför är vårt årsmöte den 2 april inställt.

Att ställa in vårt årsmöte är inget vi ser lätt på, men utifrån rådande situation så är det en självklarhet. Vi kan inte ta den risk som ett arrangemang som detta medför och vi måste ta ansvar där vi kan ta ansvar.

Alla handlingar till årsmötet är klara och kommer under dagen att laddas upp på vår hemsida (http://malmomotdiskriminering.se/arsmote/). Vår ambition och förhoppning är att kunna genomföra årsmötet under april månad och att genomföra det digitalt, men i dagsläget vet vi inte exakt hur detta ska kunna genomföras, så vi måste få återkomma till er om detta.

Vi försöker idag bedriva vår verksamhet på bästa möjliga sätt utifrån situationen. Vår rådgivning är öppen som vanligt på onsdagar till exempel, men vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och har just nu vidtagit en rad åtgärder, bland annat så uppmuntrar vi alla i personalen att arbeta hemifrån, vi genomför inte fysiska möten och vi har också satt stopp för externa arrangemang.

Vill rekommendera er alla ta hand om er. Ta också hand om personer i er närhet. Vi behöver alla hjälpas åt i denna situation.

Tinahåkan Jönsson                                 Johan Ekblad
Ordförande                                              Verksamhetschef