Seminarium för en inkluderande hyresmarknad 26 maj

I en unik samverkan har Malmö mot Diskriminering sammanfört fastighetsägare, civilsamhälle och Malmö stad för att utforska hur fastighetsägare kan förebygga diskriminering och verka för en inkluderande bostadsmarknad. Nu vill vi dela med oss av våra erfarenheter och inspirera till ett fortsatt tvärsektoriellt arbete för en jämlik hyresmarknad. Läs artikel