Aktion som metod

I en treårig satsning som vi kallar Aktion som metod, ASOM, testar och utvecklar Malmö mot Diskriminering metoder för att riva ned hinder och skapa förändring i samhället. Vi samarbetar med intresseorganisationer och använder juridiken som verktyg.

Projektet pågår från juli 2019 till juli 2022.

Under projektets första år har vår fokusfråga varit bristande tillgänglighet.

Under projektets andra år är vår fokusfråga islamofobi och diskriminering mot muslimska ungdomar och barn i Skåne.

I Aktion som metod testar vi nya metoder och utvärderar om de har potential att rucka på diskriminerande strukturer. Under tiden handlägger vi också diskrimineringsärenden.

Vi kommer till exempel att jobba tillsammans med en grupp som framför allt består av unga personer, som ska vara med och bestämma vad vi ska göra i projektet. Är du intresserad av att vara med i den, läs mer här.

Dina idéer och tankar är viktiga för oss när vi ska undersöka hur vi kan utmana de strukturer som ligger bakom diskriminering.

Vill du veta mer om projektet?
Maila info@malmomotdiskriminering.se

Eller ring 070-2696803

Aktion som Metod drivs med stöd från Arvsfonden.

med_stod_fran_allmanna_arvsfonden_positiv