Aktion som metod

Aktion som metod

Aktion som metod är ett barnrättsprojekt som Malmö mot Diskriminering drev med finansiering från Allmänna arvsfonden från juli 2019 till juni 2022.  Projektet innebar ett metodutvecklande arbete där Malmö mot Diskriminerings expertis i diskrimineringslagen kombinerades med ett barnrättsperspektiv.  

Aktion som metod hjälper det enskilda barnet eller ungdomen som diskriminerats att få upprättelse samtidigt som den möjliggör förändring för många fler. Verktygen ungas delaktighet och samverkan, dialog, juridik samt opinionsbildning användes i riktade aktioner. Aktion som metod är sprunget ur en vilja att utifrån juridisk ärendehandläggning agera mer förankrat och mer aktivistiskt i vår strävan i att utmana diskriminerande strukturer. Metoden bygger på rörelsejuridikens princip att en social förändring endast kan vara möjlig och varaktig om den utformas utifrån de människor som blir mest påverkade

Boken

Aktion mot Diskriminering är både en metodbeskrivning och en vägledning i ett arbete mot diskriminering. Boken riktar sig till organisationer, som liksom Malmö mot Diskriminering, arbetar med juridiken för samhällsförändring. Vi riktar oss också till organisationer och individer som verkar för barns och ungas rättigheter med hjälp av andra verktyg.

Boken beskriver de tre aktioner som som genomfördes i projektet Aktion som metod.

De fyra verktygskapitlen redogör i detalj för aktionernas innehåll, här är aktionerna inte längre sammanhållna utifrån ämne utan har delats upp beroende på vilket verktyg som använts. I slutet av varje avsnitt presenteras resultat, framgångsfaktorer och tips. Boken behöver inte läsas från pärm till pärm, det går utmärkt att hoppa mellan avsnitt och fördjupa sig i utvalda delar.

Tre aktioner

Under projektet Aktion som metod genomfördes tre aktioner. Aktion I utgick från ett urval av individärenden som reflekterade olika aspekter av bristande tillgänglighet mot barn. Aktion II utgick ifrån unga som drabbades av Skurups kommuns beslut om slöjförbud i skolan, men som valde att inte anmäla. Aktion III utgick ifrån en enskild anmälan om rasism mot ett barn inom sjukvården. Aktionerna har inneburit ett testande och utforskande arbete för att utmana de bakomliggande diskriminerande strukturerna i dessa individärenden.

I samverkan med unga och sakkunniga analyserades orsaker till diskrimineringen som skett och hur denna diskriminering kan angripas.  verktygen juridik, dialog, opinion samt ungas delaktighet och samverkan.

 

De Ungas Röster

Rättsutlåtande gällande slöjförbud

I filmen ovan kan du se när Fathie, medlem i Expertrådet, läser delar av rättsutlåtandet. Läs rättsutlåtandet från Lena Svenaeus som bidrog till att förvaltningsrättens dom blev väl underbyggd och Malmö mot diskriminering skrivelse till regeringen.

Rapport med barnrättsperspektiv

Kampanj mot rasism inom vården

Läs mer om aktionen mot rasism inom vården.

Gula fåtöljerna

Aktion som Metod drivs med stöd från Arvsfonden.

med_stod_fran_allmanna_arvsfonden_positiv