Aktion som metod

Allmänna Arvsfonden finansierar det treåriga projektet Aktion som Metod. Projektet pågår från juli 2019 till juli 2022.
Detta är MmD:s barnrättsprojekt med mål att lyfta barn och ungas upplevelser av diskriminering och testa samt finna metoder för att synliggöra strukturell diskriminering. Projektet utgår från BBB-perspektivet (barnets perspektiv, barnperspektivet och barnrättsperspektivet) och använder sig av juridik, processledning, samverkan för att lyfta frågan om diskriminering.

Under år I var projektets fokusfråga bristande tillgänglighet.

Under år II har fokusfrågorna varit islamofobi samt rasism inom vården.

Under det tredje året kommer projektet fokusera på att sammanställa erfarenheter, insikter, metoder och verktyg från de två första åren i en handledningsbok och en film som beskriver projektets fokusfrågor. Dessa kommer sedan spridas via bl.a. lokala och nationella metodseminarium. 

Är du intresserad av att vi kommer till er under 2022 och håller ett av våra metodseminarium? Då presenteras även vår bok och film. Kontakta oss på info@malmomotdiskriminering.se

Vill du veta mer om projektet?
Maila info@malmomotdiskriminering.se

Eller ring 070-2696803

Aktion som Metod drivs med stöd från Arvsfonden.

med_stod_fran_allmanna_arvsfonden_positiv