Utbildningar-UTKAST

Anlita oss

Vi utbildar och erbjuder kompetenshöjande insatser kring olika delar av Diskrimineringslagen. Alla anställda på Malmö mot Diskriminering håller utbildningar inom ramen för sina tjänster och enligt sina specialkunskaper. Våra anställda har juristexamina, tvärvetenskaplig examina inom mänskliga rättigheter, statsvetenskap, freds- och konfliktkunskap, genusvetenskap och queerteori, kulturvetenskap samt i internationell migration och etniska relationer.

Våra utbildningar

  • Översikt över diskrimineringslagen
  • Fördjupningsutbildning om diskriminering inom visst samhällsområde, t.ex. skola, arbetsliv, utbildning eller vård och hälsa
  • Fördjupningsutbildning om förebyggande aktiva åtgärder inom skolan och arbetsliv
  • Rasistiska strukturer och etnisk diskriminering
  • Bostadsdiskriminering och hur den kan förebyggas
  • Bristande tillgänglighet för barn och unga med funktionsvariationer

Bokning

Jay Seipel

076 – 774 57 00
jay.seipel@malmomotdiskriminering.se

  •