Misstänker du att du blir diskriminerad när du söker lägenhet?

Att bo någonstans och under jämlika förhållanden borde vara en självklarhet i dagens Sverige. Men verkligheten för många människor är en helt annan. Diskriminering på bostadsmarknaden i Sverige är idag ett faktum; bostadssegregation, bostadsbrist och strukturell diskriminering av vissa grupper i vårt samhälle gör att enskilda personer inte kommer ifråga för hyreskontrakt de söker, tvingas bo under sämre förhållanden än andra hyresgäster, blir kränkta vid kontakter med hyresvärden eller sägs upp och tvingas flytta utan giltig anledning. Det finns även fall där personer har nekats medlemskap i bostadsrättsföreningar, mött diskriminering hos mäklare eller där kommersiella fastighetsägare har nekat köpare med annan etnisk bakgrund än svensk att få köpa en bostad.

Den svenska diskrimineringslagen upprättar ett diskrimineringsförbud för den som tillhandahåller bostäder. Lagen är tydlig och omfattar en mängd skilda situationer. Trots detta finns det idag väldigt få domstolsärenden där bostadsdiskriminering prövats eller anmälningar om bostadsdiskriminering som har drivits av diskrimineringsombudsmannen. Någonting är fel och det verkar finnas ett glapp mellan lagen och verkligheten.

Detta vill Malmö mot Diskriminering ändra på!

Med start i maj år 2013 drar MmD igång ett projekt där diskriminering på bostadsmarknaden är i fokus. MmD kommer att flytta ut sin verksamhet till Malmös olika stadsdelar. Vi kommer att hålla återkommande seminarier om bostadsdiskriminering och de möjligheter till upprättelse för enskilda personer som diskrimineringslagen erbjuder. Vi kommer också att öppna fältkontor för att på ett lättillgängligt sätt kunna möta enskilda som utsatts för diskriminering.

Vi vill höra Era berättelser och vi vill driva Era ärenden!

Har du eller någon du känner blivit utsatt för diskriminering? Tveka inte att kontakta oss! Skulle du vilja att vi kom till din förening, arbetsplats, trappuppgång och berättade mer om bostadsdiskriminering och om MmD:s projekt? Hör av dig! Vill du hjälpa till eller delta i teststudier av bostadsmarknaden i Malmö? Välkommen!

Mail: bo@malmomotdiskriminering.se Tel: 0702-971118 alt. 040-636 51 40