Nya medlemmar!

På styrelsemötet den 9 april 2013 beviljades Noaks Ark Skåne och Malmö Jämställdhetsbyrå medlemskap i Malmö mot Diskriminering.

Vi är naturligtvis stolta och glada över att Noaks Ark Skåne och Malmö Jämställdhetsbyrå finner att Malmö mot Diskriminering är en så viktig resurs i arbetet mot diskriminering att de beslutat om att ansöka om medlemskap hos oss. Vi ser fram emot inspirerande samverkan framöver och ett gemensamt arbete mot diskriminering och för alla människors lika värdighet och rätt.

För mer info med Noaks Ark Skåne och Malmö Jämställdhetsbyrå se följande sidor:

Malmö Jämställdhetsbyrå

Noaks Ark Skåne

Varmt välkomna!