Med anledning av en artikel i Aftonbladet från 19 april 2005

MmD har det senaste dygnet mottagit en rad mail och telefonsamtal med anledning av en artikel i Aftonbladet, som gäller GB:s val av glassnamn. Artikeln som kommentarerna berör är författad och publicerad den 19 april 2005. De som uttalar sig är Malmö Antidiskrimineringsbyrå, en byrå som inte har existerat på många år. Malmö mot Diskriminering har ingen anknytning till varken artikeln, uttalandet eller ADB Malmö. Vi kan därför inte uttala oss i frågan.

Vänligen, MmD