Överbelastning!

På grund av överbelastning av inkomna anmälningar ger Malmö mot Diskriminering endast rådgivning under april-juli månad.

 

Detta innebär att vi ej kommer att påbörja nya utredningsärende under denna period. Denna begränsning gäller inte nya ärenden som rör  diskriminering på bostadsmarknaden eller om du har ett pågående ärende hos oss. 

 

Onsdagar mellan tio och två är det möjligt att ringa till oss för rådgivning i nya fall. Vi gör ingen utredning eller medling men kan svara på dina rådgivningsfrågor. Ring 040-636 51 40

 

Det är också möjligt att kontakta oss för allmänna rådgivningsärenden via e-post på: handlaggare@malmomotdiskriminering.se

 

Rör det frågor om diskriminering på bostadsmarknaden skicka ett mail till: bo@malmomotdiskriminering.se

 

Du kan även få rådgivning och stöd av Diskrimineringsombudsmannen (DO).

Telefon: 08-120 20 700

E-post: do@do.se

Websida: www.do.se

 

Limited possibility to start new cases during April-May

 

Due to an exessive amount of cases, Malmö mot Diskriminering, will only be giving counseling from April to May. We will not investigate new cases nor mediate during this period.This does not apply to ongoing cases with us.

Wednesdays between ten and two we are able to answer your legal questions and give counseling.  Call 040-636 51 40

You may also contact us via email on handlaggare@malmomotdiskriminering.se

 

You may also get counseling from The Equality Ombudsman (DO).

Phone: 08- 120 20 700

Email: do@do.se

Website: www.do.se