Ny medlem i Malmö mot Diskriminering

På styrelsemötet den 8 oktober beviljades Judiska Församlingen i Malmö medlemskap i Malmö mot Diskriminering. Församlingen blev därigenom Malmö mot Diskriminerings 36:e medlem.

 

Vi är naturligtvis stolta och glada över att Judiska Församlingen i Malmö finner att Malmö mot Diskriminering är en så viktig resurs i arbetet mot diskriminering att de beslutat om att ansöka om medlemskap hos oss. Vi ser fram emot ett gemensamt arbete mot diskriminering och för alla människors lika värdighet och rätt.

 

För mer info om Judiska Församlingen i Malmö:
Judiska Församlingen i Malmö

 

Varmt välkomna!