Kommission för ett socialt hållbart Malmö

Fredagen den 11 oktober var sista dagen för inlämning av remissvar på slutrapporten från Kommission för ett socialt hållbart Malmö. Vi på Malmö mot Diskriminering hade fått möjligheten att yttra oss.

 

I vårt svar vänder vi oss mot avsaknaden av ett tydligt diskrimineringsperspektiv i rapporten och således bristen på åtgärder för att bekämpa diskriminering. Vi väljer att i vårt remissvar lyfta exemplet diskriminering inom bostadsmarknaden för att belysa hur de viktiga frågor som nämns i rapporten skulle kunna förklaras och bekämpas utifrån ett diskrimineringsperspektiv.

 

MmD:s svar i sin helhet: MmD remissvar Kommission för ett socialt hållbart Malmö