Är du jurist med intresse för MR-frågor som vill göra skillnad?

Är du jurist med intresse för MR-frågor som vill göra skillnad?

 

Ett rättsnätverk för diskrimineringsfrågor håller på att byggas upp och etableras. Initiativet har tagits av Diskrimineringsbyrån i Uppsala, Independent living institute, ICJ Sverige och Apply Human Rights. Tanken är att rättsnätverket samlar jurister och experter inom diskrimineringsrätten, för att företräda enskilda och arbeta för att utveckla rättspraxis och lagstiftning på området.

 

Så är du jurist eller advokat med intresse för MR frågor och diskrimineringsrätt och vill veta mer om hur du skulle kunna bidra till rättsnätverket hör av dig till MmD på info@malmomotdiskriminering.se skriv rättsnätverket i ämnesraden.