Två nya medlemmar i MmD!

På MmD:s senaste styrelsemöte beslutades det att bevilja Malmö Royal Roller Derby och Fetma & Övervikt Skåne medlemskap i MmD.

 

MmD är mycket stolta och glada över att dessa föreningar anser att MmD är en så viktig resurs för arbetet för mänskliga rättigheter, allas lika värde, värdighet och rätt och mot diskriminering, att deras förening ansökt om medlemskap hos oss. Vi ser fram emot framtida samarbeten.

 

Varmt välkomna!