MmD:s årsmöte för 2015

I går hade MmD sitt årsmöte för 2015 på Gemenskapen. Vi vill rikta ett stort tack till alla föreningsrepresentanter som deltog på mötet.

 

Alla beslut på årsmötet var i enlighet med de förslag som fanns innan årsmötet. Vill du veta mer, se sidan med årsmöteshandlingarna.

 

MmD vill rikta ett särskilt tack till avgående ledamot Björn Lagerbäck för hans förtjänstfulla insatser och också hälsa de nya ledamöterna Tinahåkan Jönsson (Transföreningen FPES) och Nahid Biglari (Flyktingföreningen) välkomna till styrelsen. Den nya styrelsen består av följande personer:

 • Linda Attin, ordförande
 • Allan Hedlund
 • Anneli Philipson
 • Jeanette Larsson
 • Michel Devillaz
 • Ewa Alternäs
 • Tinahåkan Jönsson
 • Tahmoures Yassami
 • Nahid Biglari

Inom kort kommer kortare presentationer av hela styrelsen att finnas tillgänglig på styrelsesidan.

 

På årsmötet valdes också en ny valberedning bestående av följande personer:

 • Jelica Ugricic, sammankallande
 • Maria Pålsson
 • Fredrik Eklöf
 • Adrinan Aguilar

 

Till MmD:s revisorer valdes följande personer:

 • Rolf Hansson
 • Kristina Linde
 • Margaretha Persson
 • Conny Pettersson.