Hjälp Malmö mot Diskriminering att hitta barn och ungdomar som vill vara med i ett projekt om diskriminering!

 

Malmö mot Diskriminering håller på och utformar ett projekt som på olika sätt ska arbeta mot barns utsatthet för diskriminering. Med projektet vill vi nå ut till barn och unga om sina rättigheter, uppmärksamma de problem som finns och förstärka skyddet mot diskriminering av barn.

 

I arbetet med att utforma projektet skulle vi under november månad (gärna så snart som möjligt) vilja komma i kontakt med barn och ungdomar och prata med dem om deras upplevelser av diskriminering och vad de anser bör göras för att arbeta emot diskriminering.

 

Vi vill gärna träffa barn som riskerar att drabbas av olika former av diskriminering, till exempel på grund av sin etnicitet, sitt kön, sin religion eller sin funktionsnedsättning.

På en sådan träff skulle vi bland annat vilja fråga barnen eller ungdomarna om:
1. de vet vad diskriminering är (och annars berätta lite om det),
2. de upplever att de har blivit diskriminerade på något sätt och i sådana fall om de vill berätta hur det påverkade dem,
3. vilka de tror kan diskriminera dem,
4. de vet att det finns en lag mot diskriminering och att de är skyddade enligt denna lag,
5. de känner till vart de kan vända sig till för att anmäla diskriminering
6. vad de önskar gjordes för att de bättre ska känna till sina rättigheter och få den hjälp de behöver,
7. de är intresserade av att även senare vara med och påverka vad vi gör inom projektet och hur vi gör det.

 

Vi träffar gärna lite mindre grupper på 5-8 personer, men är flexibla utifrån vilka behov som finns. Vi kommer gärna ut till exempelvis föreningar och elevråd på skolor eller andra grupper av elever.

 

Skulle detta kunna vara något som ni kan hjälpa oss med inom er organisation eller skola? Har ni tips på andra ställen dit vi kan vända oss? Vi är väldigt tacksamma för all hjälp vi kan få. Det är viktigt för oss att låta barnen själva komma till tals i de här frågorna och skapa ett så bra projekt som möjligt.

 

Kontakta Disa Nordling på disa.nordling@malmomotdiskriminering.se eller Mery Sfakianaki på praktik@malmomotdiskriminering.se