Information om juridisk telefon- och mailrådgivning

Varje onsdag mellan 10 och 14 är MmD:s rådgivningstelefon öppen för frågor kring diskriminering. De som svarar är jurister med stor kunskap kring den svenska diskrimineringslagstiftningen.
 
På grund av stor ärendetillströmning, ett flertal pågående juridiska processer och organisatoriska förändringar kommer MmD dock inte kunna handlägga ärenden som inte redan är pågående under våren men vi ger gärna råd och stöd i hur du själv kan gå vidare.
 
Du når MmD:s rådgivningstelefon på nummer 040 6365140