VÄLKOMNA TILL TVÅ DAGAR OM BOSTADSDISKRIMINERING!

svart banner om konferenserna
 
Anmälningar är öppna!
 
Den 28 mars bjuder Malmö mot Diskriminering in till en heldagskonferens med syfte att uppmärksamma och lyfta frågan om DISKRIMINERING PÅ BOSTADSMARKNADEN. Konferensen riktar sig till det civila samhället, den offentliga sektorn och alla som är intresserade och aktiva inom frågor om bostadsdiskriminering.
 
Dagen efter, onsdag den 29 mars, välkomnar vi anställda inom bostadsbolag till en heldag om BARN, BOENDE OCH DISKRIMINERING
 
Konferensen den 28 mars:
Med under dagen: Per Olsson Fridh, statssekreterare hos kultur- och demokratiministeriet; Ali Ahmed, professor vid Linköpings universitet; Afrosvenskarnas Forum för Rättvisa, Ibn Rushd, Romskt informations- och kunskapscenter Malmö, Independent Living Institut, Hyresgästföreningen; Gunnar Blomé (MAH) och Kerstin Annadotter (KTH)
 

 
Anmälan till konferensen är stängd.
 
Det finns möjligtvis några restplatser kvar – för information maila gärna till
konferens@malmomotdiskriminering.se

 
 
Konferensen den 29 mars:
Fastighetsägare, förvaltare, hyresvärdar, bosociala utvecklare och andra anställda inom bostadsbolag i Skåne välkomnas till en interaktiv dag om främjandet av trygga boendemiljöer för barn.
 
Med under dagen: Anna Haraldsson Jensen (Stena fastigheter), Robert Rosenqvist (MKB), Lisa Ekström (Rädda Barnen Region Syd), Nan Kinnander (Hyresgästföreningen Södra Skåne), Robert N Mohammadi (Kvarteret Trevnaden)
 
Anmäl dig i detta formulär.

 
Konferensen är kostnadsfri för anställda inom bostadsbolag i Skåne, lunch ingår.
Samarrangörer till konferensen är Rädda Barnen region syd, BRIS och Hyresgästföreningen Södra Skåne.
 
För mer information maila till sara.duarte@malmomotdiskriminering.se

 
 
Var: Scandic Triangeln, Triangeln 2 Malmö
När: 28 mars, 9.00 – 17.00 och 29 mars, 9.00 – 16.00
Anmälan görs senast: 13 mars 2017