PRESSMEDDELANDE: Malmö mot Diskriminering stämmer skola för bristande tillgänglighet

Malmö mot Diskriminering stämmer skola för bristande tillgänglighet eftersom skolan inte levt upp till skollagens regler om särskilt stöd
Malmö mot Diskriminering (MmD) får in många ärenden där skolor inte lever upp till de krav som ställs i skollagen om särskilt stöd. I flera av dessa ärenden har Skolinspektionen riktat kritik mot den enskilda skolan för att den inte följt lagen men trots det har stödet i skolan inte blivit tillräckligt för den enskilda elevens behov. Det enskilda barnet drabbas hårt av detta; i många fall får det konsekvenser för hela livet.

Om skolor inte följer de tillgänglighetskrav som finns i skollagen har elever sedan 2015 möjlighet att stämma sin skola för bristande tillgänglighet. Trots att det rör sig om ett oerhört vanligt förekommande problem har inte ett enda sådant ärende prövats sedan dess.

Malmö mot Diskriminering stämmer nu en skola för bristande tillgänglighet eftersom vi anser att det är av största vikt att skolorna börjar ta sitt ansvar i de här frågorna. Elever ska kompenseras för den diskriminering de utsätts för när skolor inte lever upp till de krav som finns.

”I varje ärende där en elev inte får det särskilda stöd som den har rätt till i skolan får det stora konsekvenser för det enskilda barnet. Det är oerhört viktigt att skolorna inser att de måste börja ta de här frågorna på större allvar och ser till att varje elev får det stöd som den har rätt till och att det sker skyndsamt” säger Malmö mot Diskriminerings jurist Disa Nordling

”Vi har haft bestämmelser om bristande tillgänglighet i vår lag sedan 2015 och ändå har inget sådant här ärende prövats av domstol. Med tanke på hur hårt det här drabbar det enskilda barnet är det viktigt att det inte stannar vid att skolor får kritik från Skolinspektionen. Att det döms ut diskrimineringsersättning i de här målen är både betydelsefullt för att det enskilda barnet ska känna upprättelse men innebär också en tydlig signal till skolorna” säger Malmö mot Diskriminerings jurist Karin Henrikz.


Kontaktperson:
Disa Nordling
disa.nordling@malmomotdiskriminering.se
Tel: 0767724800