Angående Malmö mot Diskriminerings ärende rörande Julle och Veberöds AIF

 

MmD beslutade under sommaren 2018 att gå vidare och stämma Veberöds AIF för diskriminering, på grund av det beslut som fotbollsföreningen fattade i mars 2018 om att inte låta Julle få spela i föreningens fotbollslag för pojkar.

Beslutet att stämma föreningen föregicks av ca. 2 års dialog och kontakter med Veberöds AIF. Där MmD, som ombud för Julle, försökt få till en förändring och skapa förståelse för hur Julle påverkats av föreningens beslut. I mars 2018 fattade föreningen dock återigen beslut om att neka Julle att få spela i det lag som han känner sig hemma i. 

MmD anser att det är av stor vikt att lyfta frågan om hur könsnormer och okunskap leder till att transbarn utsätts för diskriminering. Att barn så långt som möjligt ska skyddas mot diskriminering och ha möjlighet att få upprättelse när diskriminering har skett borde vara en självklarhet.

Vi är oerhört tacksamma över att ha fått förtroendet att driva detta ärende. Samtidigt vet vi att Julle inte är ensam och att långt ifrån alla barn har möjlighet att få det stöd och den hjälp som behövs. MmD är idag en av få aktörer som kan ge juridiskt stöd i individuella ärenden och vi kan omöjligt täcka det behov som finns. Vi tvingas ständigt att säga nej till personer som vänder sig till oss. Detta är inte en fungerande ordning. För att principen om anti-diskriminering ska få genomslag så krävs det mer än ett uppmärksammat fall, det krävs att fler ska få möjlighet att få en rättslig prövning när diskriminering har skett.

Vår förhoppning är att detta ärende ska leda fram till en förändring för barn som är i samma situation som Julle. Vi hoppas också på att vi i framtiden kan bli fler aktörer som kan ge stöd och att resurser tillsätts för att fler ska få möjlighet att få upprättelse när diskriminering har skett.