Best practice på bostadsområdet

Best practice på bostadsområdet

Med finansiering från MUCF har Malmö mot Diskriminering startat en forskningscirkel som sammanför bostadsbolag och föreningsliv i ett gemensamt syfte: att ta fram konkreta exempel på hur bostadsbolag kan arbeta med aktiva åtgärder. Emil Pull, lektor i samhällsplanering, är cirkelledare. Läs mer

Visa ditt stöd!

En gång i månaden delar vi nyheter från verksamheten. Genom att skriva upp dig här gör du en insats för att skapa ett mer jämlikt samhälle.