Amie placerades felaktigt i särskola under hela sin skolgång

Amie placerades felaktigt i särskola under hela sin skolgång

Amie placerades som barn i anpassad grundskola (det som tidigare hette särskola). Först i vuxen ålder fick hon diagnosen läs- och skrivsvårigheter. Då hade Amie, som aldrig haft en intellektuell funktionsnedsättning, gått ett helt skolliv i en skolform som inte gett henne rätt utmaningar eller kunskapsgrund. Efter studenten möttes hon av en mur.  Läs mer