NEJ till kunskaprav för permanent uppehållstillstånd

NEJ till kunskapskrav för permanent uppehållstillstånd

Ett kunskapskrav för permanent uppehållstillstånd öka inte integrationen utan riskerar istället att öka exkludering och diskriminering… Läs mer