Riksdagsseminarium om tillgång till rättvisa

Riksdagsseminarium om tillgång till rättvisa vid diskriminering

Staten – inte individen – ska bära ansvaret och kostnaden för att diskrimineringslagen får verkligt genomslag. Lyssna till riksdagsseminariet den 25 oktober där Malmö mot Diskriminering, Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne och Civil Rights Defenders lyfter frågan och uppmanar regeringen till handling. Läs mer