Årsmöte

ÅRSMÖTET KOMMER ATT GENOMFÖRAS DEN 28 APRIL KL 19.00

Årsmötet kommer att genomföra digitalt. Vi kommer att återkomma med information om detta så fort vi kan. Läs följebrevet nedan för mer information.

Handlingar till årsmötet:

Handlingar till från valberedningen inför årsmötet: