Årsmöte

Malmö mot Diskriminerings årsmöte äger rum den 5 april 2018. Årsmötet börjar kl 18.00, men dörrarna öppnar kl 17.30.

 

Anmälan till årsmötet ska göras till info@malmomotdiskriminering.se. Anmälan ska märkas med “Årsmöte 2018”.

 

Handlingar till årsmötet:

Samtliga signaturer kommer att vara på plats till årsmötet.

Gällande förslaget till verksamhetsberättelse för 2017 så ska denna korrekturläsas innan tryck och kommer att finnas på plats i slutgiltig version på årsmötet.

 

Kallelsen till årsmötet och den information som gick ut från valberedningen 8 veckor innan årsmötet: