Årsmöte

ÅRSMÖTET KOMMER ATT GENOMFÖRAS DEN 16 MARS KL 18.00

Årsmötet kommer att genomföra digitalt via Zoom. Information kommer att skickas ut till de som anmält sig i god tid innan mötet. Se också följebrevet nedan för mer information.

Handlingar till årsmötet: