Årsmöte

Malmö mot Diskriminerings årsmöte äger rum torsdag den 4 april 2019 kl 18.00. Platsen för årsmötet är Kompetenscenter Malmös lokaler på Nobelvägen 21.

Nya anmälningar eller eventuella återbud ska lämnas via mail till info@malmomotdiskriminering.se eller via telefon till 040 – 63 65 140.

Handlingar till årsmötet:

Handlingar till från valberedningen inför årsmötet: