Brev till jämställdhetsminister Åsa Lindhagen och kultur- och demokratiminister Amanda Lind

Malmö mot Diskriminering (MmD) har under tre år, med stöd från Allmänna arvsfonden, drivit projektet DiBU; Diskriminering mot Barn och Unga. Projektet har haft till syfte att synliggöra diskriminering som drabbar barn och unga, och att motverka denna diskriminer­ing genom utbildning, opinionsbildning och genom att erbjuda juridisk rådgivning och stöd direkt till dem som utsätts.

Under de tre år som projektet har funnits har vi tagit emot och handlagt drygt 110 anmälningar som rört diskriminering av barn och unga. Vi har i projektet träffat ytterligare drygt 1160 barn och unga i utbildnings­sammanhang, och där tagit del av deras erfarenheter och tankar gällande diskriminering och orättvisor.

Utifrån projektets ärendehandläggning och utbildningsinsatser har vi kunnat identifiera flera hinder och problemområden som riskerar barn och ungas rätt till skydd mot diskriminering. Dessa har vi sammanställt i ett brev som vi överlämnat till jämställdhetsminister Åsa Lindhagen och skickat till kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Brevet i sin helhet finns här.